(csak ugy) magamró'...:

2013.08.26. 15:50


."Kiválasztottnak lennyi olyan, mintha szerelmes lenné '.
Senki sem tuggya megmondanyi rólad, csak te t'od,
...az egész línyed, tetődtő' talpig." (a mátrixbul.)

 

 

 

 

...ejj de kutya egy meleg van!

2013.08.07. 18:02

(ez itt a reklám helett: )

- no ugye, hogy ugye?  (...még es csak jó ötlet vó't ez a hűtőszekríny.)

- no ja!  ( no meg oszt meg kő hannyi:  jó ötlet vót  az a hugy is híjják... az a "prolident".)

"PROLIDENT - HA CSAK  AZ A KICSINY, AMI NÉKED  MÉG HIÁNYZIK."

A felhasznált  kép: Alex Colville Refrigerator 1977.

 

...az ötvenedik

2013.05.23. 19:34

ez az ötvenedik bejegyzísem...(köszi, köszi...)
a képen viszonyt az ötvenedik érettsígi tanánkozómon vagyok látható, lenn szülővárosomba, Patalyon a régi haverokval, osztálytársakval,  az egykori jó öreg  "almamutter"  elnevezető kocsma patináns udvarán.


(csak a  "kísőn érkezettek" végett. az ottan, középütt...az vagyok én: mán mind bélla. ugye.)

ejj mán no...

2013.02.04. 15:59

...ugyann segíllyen mán ki valaki!  ...hun is láttam mán én eztet a plagátot?


...........................................................

 
...akkor a szíves megértíseteket kérném! 
 Mind aztat a mellékőt kép is tanúsijja, megin' haza köllött vinnem egy nagy adag munkát.  Igazán beláthassátok  Tik is millen sanyaró nehez az életem, mekkora is a nyomás ami vállajimra nehezül.
(Nem is csudálkozok) hogy az asszon folyvást morfondérozik velem,.. mer' hogy fé't, hogy a végin még agyonra hajtom magamot. 
De hát manapság, tudhasátok Tik is: senkinek se könnyő, mér' is vónék pont én a kivétell. 


akarki akarmit is mond...

2013.01.31. 21:24

...a frészbuk igenis értékes. Példájul eztet (az ottan sok vitát kiváltott) menyecskét is onnan hítam ide, Égyrészrül okulásul Néktek nőji rajongójimnak, másrészrül, hogy mind arra érdemesnek a   örökkévalóságot biztosítsak néki a blokkom általl.

Átmentettem ide őtet mind az okosasszon két legértékessebb  tulajdonságának  egyszemílybe való hordozóját: 
...értem alatta a mesztelensíget meg a még ennél is fontossabb észrevétlensíget.

 Ímé:

csak locsógatok...

2013.01.29. 18:43

...egy kicsint itten enné a kis hunczut Béci bá'-nál. had öröljön maj' nékem a jóöreg, ha maj’ (egyszer csak) meggyün a frészbukrul...


 

egy érme két ódala

2013.01.03. 17:36

egy ( legjobb tudtomval bélla iklette) műjalkotás - két nézőpontbul szemléllve (ugye).

1. "HURRÁ!!! :) ...me'gyütt bélla!


 


 

2. "TŰNNYÜNK!!!...itt van bélla!"


 

a képek eredetije innen származtatható: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=389108037849495&set=a.389107507849548.92389.328292840597682&type=1&theater

a hallhatatlanok klubjának neviben
...áldott békís világvégit kivánok minden kedves halandó óvasómnak!

 szeretetvel: bélla


a képen bélla és aző klónyja...(mán mind mekk-klónnyja) látható.

 

 

...valamivel kísőbb(bélla utólagos közreménye):

2012.12.22. (egy napval a "végső nap" utann.)

 

...no!  csak-csak sikerőtt ezt is elrendeznem néktek. láthassátok tik is e: csak-csak elmaratt.

phúh...azannya! szó-szó nem vó"t könnyő ez eset, de eztet nem azér' mondom mer elvárom el, hogy hálákoggyatok nekem itten mijatta...mer hát mi másér is vónék én itten a világon mind, hogy az illen ügyleteket elintézzem néha néktek... néktek, az átalam olly hönszeretett emberiességnek. 
(amugy is : előbb utóbb biztos elunnám itt magamot ha mán (ne aggy isten!) nem vónátok.)

 

ha eljő maj' béllapó...

2012.11.29. 15:49


... felölem vegyitek ezt akar nyugottan fenyegetisnek!

A BEJEGYZÉS KIVONATA:
 
iródott azon kedves blogolvasóink megtartás céljából,   akik valójában nem szeretnék bélla bejegyzését elolvasni.  részint mert nehézségeket okoz a szerő darabos stilusa, részint mert nem értik jól  az általa beszélt "patalyi dialektust" vagy egyszerűen - nem szégyen az, vagyuk igy  vele egy páran -  csak útálják a hirhedt blogszerzőt és a hülye bejegyzéseit úgy ahogy van. ( a szerkesztő megjegyzése )
 
bélla még a hetvenes években meghivta magához a falujába disznóölésre régi katonacimboráját a skót Connor MacLeodot a akit mi földi halandók legtöbben  csak a Hegylakó cimű mozitrilógiából és az azt követő televiziós sorozatból ismerhetünk. az ilyen alkalmakkor férfi emberhez  illő ittas állapotot felvéve  kicsit összeszólalkoztak, a vita hevében bélla a késével véletlen levágta a skót fejét. MacLeod életét a szintén  jelenlévő patalyi öreg kondás gyors beavatkozása mentette  aki  egy bravuros műtét során visszaillesztett a az illető britt állampolgár koponyáját a nyakára, nadrág szijával a helyére rögzitve azt.

 …de akkora bélla, a skótból kiszivárgó heveny életenergiák hatására egyben mindannyiunk őszinte  sajnálatára már  hallhatatlanná vált. hogy  a baj  szokás szerint ne járjon egyedül és ezáltal fokozódjanak  megpróbáltatásaink, béllanak   az esettől kezdődően nem csak a szokott módon előre (plusz)…de visszamenőlegesen (mínusz) is. megadatott  a hallhatatlanság.  igy eshet meg az (hogy mint tapasztaljuk) minden féle történelmi korban a jövőben és  a már megtörtént multban is bármikor felbukkanhat beleavatkozva az idő és események megszokott, ismert menetébe. ott teremhet ahol csak kiván, azt tehet amit csak akar, hogy azután   időkalandorkodásaiból hozzánk visszatérve,  tapasztalásait  megoszthassa velünk.

a kép cime: "bÉLLA BEAVATÁSA". 
itten az látható  amind ép belém tőtődik a Komor Mekk-klód me'nyitott testiből kiáramló töménytelene életenergija. a lábamná egy a Nyuljorki Szabaccság szobor aluménijum másolattya áll. ezt a kereszfijam kűdte még Amarikábó'…evvel szoktam  ilyetin ünnepi alkalmakkor, praktikussan rásózni  a disznó fejire hogy a leölése előtt kicsit elkábujjon.


 a szerkesztő újabb megjegyzése:…egyes helyi kocsmai források szerint,  előbbi leirás  nem fedi a teljes valóságot,  azaz a kép nem bélla "hallhatatlanná válását" ábrázolja, hanem egy másik esetet mikor is bélla egy korábbi esztendőben 380 voltos váltakozó árammal  akarta elkábitani  az akkor aktuális leölésre kiszemelt sertést…de az ilyenkor mindig is generált  illuminált állapotából kifolyólag valószinűsithetően a  szigeteletlen  részénél markolta meg a művelethez kialakitott két ominózus vezetéket. VIGYÁZAT! ITT MÁR A TÉNYLEGES BEJEGYZÉS KÖVETKEZIK!


a Magyar Mekk-klóny igaz tötinete
...avagy is, ha valakit még ezek utan is érdekőne: hogyan is lettem én (azaz bélla) hallhatatlan? ...még a régi rendcer végefelé  esett meg, hogy meghitam vendégsigbe hozzánk Patalyra,  Komor Mekklódot a Hegylakót,  ( ugy lehet tán Tik is ösmeritek, vót mán a tévébe is.)  hugy, hugy nem,  mivel hogy ép disznyóölésre esett a dolog, reggel az ölés elött egy kicsikét bepálinkázgattunk, be is ütött a krakk. ez nyamvatt viszkikhö szokott skót atyafi nem igen  birta azén pajta megett tuningót  terkő pálinkámot, kifordót megábó' oszt el kezdett engem buzerányi. épp amikor  az asszon csalogatt kifele  a disznyót kururicával az óból az udvarra, 
ahhelyt  hogy segitett vón feldöntenyi az állatot engemet kezdett lökdösni: 
...hogy aszonygya:  
"-  bélla itten van az idő! nékünk mostan meg köll mérközni.
 mert hogy érzem te is hegylakó vagyol. oszt tudhasd a mifajtánkbó végül csak egy maradhat." 
mondok néki: 
"- eriggy mán  innek Klógyi, ha nem tudol segiteni, akko legalább haggyá békibe,  legalább ne hátrátassá!  látod mennyi dógom van mostanság."

 ( köztünk maraggyon a szó! hegylakó én meg csak akkor vótam mikor az asszon eccer kizárt otthonró mer elkártyáztam a két tehen árát…igy ebbe a kinyszerhejzetbe  aluttam vagy két hétyig odakinn a szőllőhegyen (amig inkább csak domb) a présházba …amugy meg itt étem én mindég is Patalyon…ami nem hogy hegy vóna de bévül majd olyan sik mind a tyükör.)
…de ez csak továb kötődött hogy igy meg ugy…ő biz, tuggya amit tud.
 szó szól, aki ösmer megmondhassa:  nem vagyok  én se fábó, hát kicsinkét indulatba gyüttem. igazat szóva nem rá magamra orrótam. mondok is magamba: " - a francér köllött énnek.em ideverbuvámon eztet a fébolond kockás pendellőst van nékem igy is elég bajom az állatokval meg az asszonval. főleg az utóbbival."
 …no oszt addig-addig hogy valahugy akaratlan csak csak odasulytottam néki a disznyóölőkésvel, de mivel mán én is kicsit  odáig vótam, rosszó számótama a "métert", oszt azt veszem észre  eccer csak lepittyed a nagy lobonc feje mert ugy ahugy vót, mán nem is vót a helyin.  mire észbe kaptam vóna, mán le is nyisszantottam... épp csak egy kis bőrke tartotta…

...hát uram fija!  lett akkora egy égiháboró hogy csak no. ollyan villámok keztek csapkodni a fejibő meg mindenhonnan . lett  maj"nem olyan cikrázás mind amikor Krumpli Jani belehajtott részegen a kombájval a trafóházba.
 …még szerencse hogy jelen vót az esetné az öreg Bordács Vince a falu vót kondássa, aki a disznókot szokta vót még herényi a faluba, (meg a vadabbjának drótot karikázni az orrába, hogy ne tuggyák szétfurkányi a hidast.) …no az öreg, meg hál isten a  lelke is épp jelenvót, odaugrott menten, oszt visszacsappintotta Mekklógyi fejit, a (a hóna alatt ádgyugva a nadrágszijjat oszt átvezetve a feje tetejin jó meghúzva néki addig még a szikrák lassan belő marattak.)
igy oszt életbe maratt szeginy. kicsit sápatt vót de letelebb ét, ha ki is józanodott.
 …de hát én mán eztet süthettem. az a sok villám ami kigyütt a nyakánn az akkora mán mind körbenyargalt a körülem meg a disznó' körül,   be a pitarba, meg vissza -  oszt végül a fejem bubján át zsupsz  bele testyembe...
...nem szaporitom a szót, aki látta eztet a hegylakós filmet a kinetográfba, tuggya hugy is működik ez  

igy esett, hogy akaratomon kivű hallhatatlan lettem. de nem csak ám  előre az időbe, de furcsamód visszafele is egisz az a világ keletkezéséig. (azér az, amit sokan furcsának velem kapcsolatba,  hogy én fölbukkanok mindenféle kijásott képeken  meg ősibbné ősibb lejiársokba mer hát igy beleiródtam utólagossan a világtörténelembe.)

 no  ez az én szomoró igaz történetem, hajjak meg szászhusz évesen kocsmai bicskázás közbe ha nem igy van!
 ..szegin Klógyi azóta nem igen jár el hozzám, néha még látom a tévébe. kicsit roggyant mán oszt még tán mindég  orró rám az eset mijatt de én nem érzem magamot cseppet se hibásnak. magának csináta a bajt, (meg hát nekem is. mer mer mondhatom nehéz kenyir ez illyen soká elényi…de hát mind mongyák mindünknek meg van a maga keresztye…nékem ez rendőtetett.)


…az öreg Bordács Vince azóta mán meghótt szegin, az Isten nyugtassa! ... vagy tán ne is! inkább aggyon  néki  fönt az égi disznóhizlaldába minden hónapra meg egy konda herényi való növendék kandisznót, meg minden eggyes mellé egy jókancsó patalyi novabort a kedvenciből!
no áldás békessiget! 

Arisztidtotálész igazi arca

2012.11.13. 10:27

Napjaink, feltételezhetően vatikáni sajtóérdekeltségek nyomására  kevésbé publikált kulturtörténeti eseménye, hogy  Raffaello Sanzio világhirű festményét, az Athéni iskolát egy ez eddig ismeretlen candida faj (a sokat emlegett női hüvelygomba egy szivós, (még az effajta kellemetlen kórokozók által oly rettegett canastenre is rezisztens mutációja)  támadta meg.  Az akuttá vált fertőzés okozta rohamos állagromlás miatt szükségessé vált egy SOS. nemzetközi összefogást igénylő, rendkivüli "restaurációs beavatkozás". Világszenzáció, hogy  a kép előzetes (ez eddig csak a Mars mélységi feltárása során  alkalmazott csúcstechnológiás ) vizsgálati rendszer alkalmazását követően, az egyik központi alak, Arisztotelész eddig látható  arca mögül  egy másik markánsabb, egyben sokkalta nemesebb vonásokkal rendelkező férfiú portréja bontakozott elő, 
Ezt a festményt keletkezését (1509) követő történelmi  korokban a valamilyen eddig tisztázatlan  okból,  eredeti képbe barbár mód beleavatkozva  festették át, ennek okait   feltárandó,  talán több évtizedes ( ha nem több évszázados...) vita témát generálva a a világ művészettörténész társadalmának.
Ne de ez legyen majd az ő bajuk. 

A lényeg:
Ime (csak itt, csak most és csak is  Önöknek Kedves Olvasóim!) a monumentális kép,  (szélesebb körű bemutásra csak majd a  teljes restaurálás után kerülő)   kizárólag blogunkban  bemutatott "eredeti verziója" .


Raffaello Sanzio: Az athéni iskola (részlet). A két filozófus gondolkodásának az ellentétét mutatja: Platón felmutat az ideák égi birodalma felé, Arisztotelész ellenben, lefele mutat a földi létezőket hangsúlyozva:
 

"Ejj mán no!.. Ne mutogasson itt ke' Plató' bátyám nékem egyre csak  főfele...maragyunk mink csak itten e! ... mán mind  két lábval a fődön! Elvégre hát mind a ketten magyaremberek vónánk, Vagy mi?"A szerkesztő megjegyzése: 
Ha a napvilágra került szenzációs Arisztotelész portré és a itteni blokktulajdonos Gilicze Bélla közismert vonásai közt bármi egyezést találnánk az természetesen nem a véletlen műve, hisz ez manapság minden magára valamit is adó kulturember előtt köztudott, hogy Raffello mindig is lelki mesterekén tisztelte az ez időtájt, a patalyi káplán megbizásából a pápai udvarban mitssziós  küldetést teljesitő magyar egyházi diplomatát ( ti.béllát.). Nem titok Bélla is atyjaként szerette, és ahol tudta menedzselte az ifjú festőzsenit. Szeretetének  kétséget  kizáró megnyilvánulása , hogy megbizójáhos,   a már emlitett patalyi egyházi főméltósághoz cimzett jelentéseiben, nagy szeretettel  mindig is csak "ez a kis  Raffaj Sanci  gyerek" - ként tesz emlitést róla.
a 4 G

2012.09.06. 12:50

...avagy egy intim pillanat  nagyjaink életőből : bélla tisztelgése kedvenc irója, és kedvenc" "blokkirója" közös szobránál.

...és a szoborhoz ihletet adó pillanat felvétele: 

http://indafoto.hu/szittyazoli/image/16648781-6fc03f68/details/l/250335

A romlás gyükerei...

2012.08.14. 17:53


A jelenkor apokaliptikus környezetszennyezésin  elelmélkedve,  rá köllött gyünnöm, az eldobható edinyt mint olyant nem is az amarikajiak tanáták föl. hanem az én drága jó édesapám.

...eccer még a hatvanas évekbe bucsukor,  mikor is keresztapámék távoztával  összeveszett szeginy anyámval, oszt az eggyik  fehérmázas cseréptányért kihagyitotta az udvarra, a kút elé... 
igaz az akkortályt divatos, tudatmódositóként alkalmazott nova borunk hatására,  sem  tettit, sem annak jelen korszakra kivetülő katasztrófatális hatásait nem láthatta be.


Ha ez a bejegyzisem most sokak nem tanánák viccesnek, aztat megköszönném mert hogy , nem is szántam annak.

Eredményhirdetés...

2012.08.14. 17:33

...az előző, szavazásból kifolyólag egyenlőre nem lessz, mer még nem voksót itt le a szavazóképes magyar lakosság harminchárom százalékja...ugy hogy szives türelmet kérek!

Drágájim! Kérlek óvassátok el figyelmessen ,  oszt szavazzatok! De föltétlen!

 szavazás.jpg

 

*ide klattyintva tuttok voksóni!


...oszt köszönöm, hogy elgyüttetek!

"bélla ahun tud segít, ugye"

2012.04.13. 18:14

 Egy "béllatörténetből" doktorált kultúrakutató által nemrég fellelt, eddig elveszetnek hitt felvétel: 
Bélla előjátszik egy jelenetet "baráttyának" H. DeForest-nek,  egy, (nem csekély részben ennek hatására) óriási sikert megért hajdani mozifilm forgatásakor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

("No Bogi! Figyejjé fijam , mer' csak eccer mutatom meg !...igy meg igy csinájjá meg  oszt igy nézzé bele a kamerába. Igy e !... mind ha mindég kovászos uborkát enné!.. oszt meglásd bomóni fognak érted is a hőgyek  ugy mind értem e.") 

HB. megfogadta "bélla" instrukcióit és    a filmtörténet egyik legünnepeltebb férfisztárja vált belőle...("aki meg oszt nem hiszi, az járjék utanna!")

 

 

 

Personalize funny videos and birthday eCards at JibJab!
Personalize funny videos and birthday eCards at JibJab!

 

 

 (a legutóbbi bejegyzéshez fűzött  olvasói kérésre)

Sztarlla Carrenpay avagy helyesebben Starlla Carrenpay  az elmúlt és minden bizonyal a jelenglegi évszázad legjelentősebb  karizmatikus női  filmszínésze.  Elsősorban  drámai szerepei emlékezetesek. Már-már démonikus erővel életre keltett alakjai mai napig meghatározói mérföldkövek a világ filmművésztében. Legjelentősebb alakításai az anyaság eszményét a modern társadalom ellehetlenítő forgatagába helyező monumentális örök érvényű filmeposzokhoz kapcsolhatók. Ilyen például a merész hangvételű Mother fucks the machine vagy, az egy szókimondó farmerasszonyság nem mindennapi küzdelmeit feldolgozó „Júliettletters”… hogy "mást"  (inkább) most meg se említsünk.

Starlla filmtörténeti legendáriumához tartozik a mondhatni példátlan bátorsága, (Pl: utóbbi bejegyzésben felemlegetett " Vörös Holdfény" c.  akciówestern nyaktörő lovas bravúrjaihoz, a rendező és producer aggályai és a lovaskaszkadőr valamint a lovak  által delegált állatvédő szervezetek tiltakozása ellenére sem volt hajlandó maga helyett dublőrt alkalmazni.)

Természetesen mint a  filmszakma más legjobbjai, Ő sem volt mentes a sztrárallűröktől. Feljegyezték a hogy szerződéseit csaki is azzal a titkos záradékkal volt hajlandó aláírni, hogy a forgatás során a kamera soha nem rögzíthette celluloidra az arcát. Ennek ellenére  mai napig a legünnepleltebb sztárok egyike.

A filmezést nem tekintette igazi önmegvalósító kifejezésmódjának.
Valódi élethivatásának mindig is a svéd bútoripar támogatását vallotta.  Ezen  nemes célkitűzésre  a pályája során összegyüjtött nem csekély magánvagyona igen jelentős hányadát   áldozta,
(a skandináv búrogyártás  erősödő pozicióit elemezve bárki felmérheti . mekkora sikerrel.)

Utóbbi időkben keveset hallani róla. Állítólag kétes hírű internetes társaságba keveredett, és a közelmúlt több botrányos onlineeseményében is része volt . Utoljára több kiskorú társaságában egy eurórai aquaélményparkban vélték felismerni.Az itt róla most közzétett,   egyébként egyetlen fellelhető arcképén kedvenc rendezője és atyai barátja "bélla" társaságában kaphatta lencsevégre a szerencsés fotográfus. Sajnálatos, hogy az arcát és alakját, a művésznő már említett személyiségjogi rendelkezéseit tiszteletben tartva,  sajnos ki kell takarnunk.

Szerző: bélla

10 komment

Címkék: starla carrenpay

Vörös Holdfény 1921.

2012.03.26. 16:08

Mostani mellékletünk, egy ez idáig még soha sehol nem publikált film és kulturtörténeti  kuriózum, a múlt század elejég forgatott klasszikus western a "Vörös Holdfény" plakátjának egyetlen épen maradt példánya.  Nemrégiben  a  Titanic program keretében annak   központi széfjéből  került napvilágra.  (...a hosszú vízalatti lét a gondos és értő restaurálás ellenére sajnos még mindig látszik az állapotán.)
A képen az író, rendező, főszereplő bélla társaságában egy másik filmtörténeti nagyság, a  film címszerepét  annak idején kizárólag bélla kérésére fel és elvállaló   Sztarlla Carrenpay  látható.

A plakát különleges értéke, hogy egyes meg nem erősített források szerint maga a Mester 
(ti:bélla)   tervezte.

Szerző: bélla

4 komment

Címkék: bélla béllafilm

bélla (mán mint én ugye) nagyon meghatódott attó a rengeteg szeretettő amivel itten hozzászóllásoitokval legutóbb elhallmoztátok őtet. Ezér is ugy döntött, hogy viszonyozza érzelmejiteket és idebublikájja néktek  eztet a titkos arhív fijatalkori képit. (Nagyon bizik a diszkrécijótokba, hogy nem terjesztitek mindenféle alantas helyekenn, mer ez azonn keves képek eggyikje ahun nyakkendő nékű látható.) (Ez egy igazi béllatörténeti kurijózum.) Amint láthattyátok itten még  mint pofesszijonális fotbalista jelenik meg alig-aligg leplezett teljess valóságába. Alkalmi manökenyként tekint a lencsébe  (strappbíró bugyigumijú nőji fejérnemüköt  is bármikor leigéző varázslatos tekintetivel). Sajnoss tik még nem vótatok eladósorba mikor ez e kép készőt. Ami tényállást utólagossan is  nagyon sajnáhattyátok mer akkoriban ő vót annak a kornak szekszimbóliumja, és ha mást nem is , de letelebb kiblokkóhattátok vóna a kapcsolatotok ( mán mint hogy tik millyen jó baráccságba is vattok vele, ami persze manapság se megy elhanyagóható csekílység számba.)

Bélla még mind ifjú titány

2012.03.22. 12:20

 Sok szeretevel kűdöm eztet a képet, minteggy magamot nyútva át mind egy szá' szép virágot nagy számó blogóvasó nőji rajongójimnak.
(...különös tekintvel a maji blokkszülinaposra meg a hónapi névnaposra...valamint kűdöm még a klavijatúrán szemezgető bicebóca széncinegének, a frészbukros pennakező mediterrán szépségnek, a magyar sára condonynak, a mindég csenbe lájkoló bunyós pityunak és minden szép és drága léleknek aki nem szégyenöli, hogy  béllát  együgyőségjeivel egyetemben baráttyának vallja. Hálám nékik most és mindörökké...)
 

Szerző: bélla

23 komment

Címkék: bélla

 Hajh az hétfő hajnal! (Csak eztet  a képpet tunnám mán végre a fejembő kivernyi!)

A BLOGSZERKESZTŐSÉG KÖZLEMÉNYE.
A múlt heti négynapos ünnepet kihasználva bélla vendégül látta egykori szerelmét, az ünnepelt amerika filmszínésznőt, (nevét bélla nyomatékos kérésére nem publikáljuk). Annyit azért elárulhatunk illető hölgy és bélla  két évvel ezelőtti viharos "héja nász az avaron" jellegű szerelmi viszonyáról egy neves blog rovatából értesülhetett a nagyérdemű ígényesebb  közönség. (itt élményeit bélla az illető blogszerző nevében, szakmai zsargonnal élve "négerként" adta közre...akik nem olvasták, azok így jártak. bélla szavaival: "toll a fülökbe".)

A reprezentatív szépasszonnyal bélla a Trója című film forgatásakor ismerkedett meg. Mint emlékezetes, említett film nem csekély részben bélának köszönheti a világsikerét. Történt ugyanis, a film főszereplője az előzetes szerződését semmibe véve elhanyagolta fizikális állapotát,(kivált a feneke vált löttyedté) így bélla brilliáns beugrására volt szükség a film kulcsjeleneteiben mint a filmsztár (nem mellesleg fennt említett hölgy férje)  popó dublőre.
Az alkotók és befektető film-mogulok bélla hátsóját megvillantva látták csak biztosítva  a megfelelő  számú célközönséget a filmvászon elé, (és a dollár milliókat a bankszámlájukra bevonzani)
...és természetesen nem csalatkoztatak. Bélla hozta szokásos formáját...és (láthattuk) a film óriási siker lett.
Bélla értékeit látva (egyes források szerint, az öltözőben leste meg) gerjedt szerelemre a kéjsóvár díva. Kitartó ostroma állítólag meghozta a gyümölcsét. (baaár... meg kell jegyezni a mindig is lovagias és gáláns  bélla, következetesen csak is "baráccságról" beszélt a kettejük nem köznapi viszonyát taglaló kérdésekre.)
 

Mostani találkozásukkor  csak blogunk képriportere kapott értesítést és kizárólagos engedélyt  az eseménysorozat  dokumentálására. Ebből látunk egy kisebb válagatást.